Overal toegankelijk: Mobielvriendelijke website... of toch een App?

Veel bedrijven en organisaties vragen zich af hoe ze hun online diensten en informatie het beste kunnen aanbieden aan de mobiele gebruiker. Via een mobiele app of toch via een (interactieve) website? Men laat vaak eenmalig iets ontwikkelen, een hele investering. Logisch dat dan de vraag rijst wat de optimale manier is om de doelgroep aan te spreken, maar tegelijk zoekt men ook een oplossing die enige jaren mee kan in het huidige krachtenveld van mobiele communicatie en dienstverlening.

Je merk profileren?

Vanuit marketingoogpunt denken veel bedrijven dat het aantrekkelijk is om een eigen app te ontwikkelen en aan te bieden. Iets in de bedrijfskleuren, met een mooi icoontje waarop het logo te zien is. Het staat professioneel, en na het installeren van een dergelijke 'native' app prijkt bovendien het eigen bedrijfslogo op het startscherm van de gebruiker - "een ideale reminder aan onze diensten en producten", zo redeneert men. Tot op zekere hoogte is dit waar, maar met het explosieve aanbod van specifieke apps dat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, is dit voordeel wel een beetje achterhaald. Het klinkt misschien hard, maar het nieuwtje is er eigenlijk af.

Trend op z'n retour...

Enige tijd geleden had het aanbieden van een gratis app nog een royale uitstraling, waarmee de doelgroep te prikkelen was. Nu is men voor een belangrijk deel 'app-moe', er is immers een app voor alles en het overzicht is al snel verloren. De eindgebruiker installeert alleen nog een aparte, losse app als er écht iets te halen valt. De noodzaak om een app in te zetten is (met de mogelijkheden die mobiele websites bieden) ook vrijwel verdwenen... en daarmee een groot deel van de meerwaarde van een mobiele app boven een mobiele website.

Ontwikkelen voor verschillende platforms

Hoewel mobiele apps in sommige gevallen echt heel handig zijn, is het wel altijd nodig om voor alle verschillende operating systemen een aparte versie te ontwikkelen. Dan gaat het om minimaal een Android versie en een iPhone versie, met eventueel nog aparte versies of instellingen voor tablets. Daarnaast zorgen aanpassingen in het OS er ook nog eens voor dat je updates aan je app moet uitvoeren. Hierbij moet je de gebruiker iedere keer een seintje geven dat er een nieuwe versie van de app geïnstalleerd moet worden. In het geval van een mobiele website navigeert de gebruiker naar de site, en eventuele veranderingen en verbeteringen die zijn doorgevoerd na het laatste bezoek worden automatisch geladen. De bezoeker gebruikt automatisch de meest recente versie. Het feit dat de bezoeker af en toe de browser moet updaten straalt niet negatief af op de ontwikkelaar van de mobiele website, omdat dit algemene updates betreft.

Mobielvriendelijke website laten ontwerpen

Informeren of interactie?

Als het doel van de aanbieder vooral informeren is, ligt het ontwikkelen van een mobielvriendelijke website meer voor de hand dan het ontwikkelen van een app. Als er tekstuele veranderingen optreden kan de organisatie dit in veel gevallen zelf aanpassen, iets wat bij een app minder gemakkelijk gaat. Het voordeel van een website is bovendien, dat er met een link naar doorverwezen kan worden. Dit is een heel directe manier om de bezoeker met je informatie in contact te brengen, terwijl het verwijzen naar de AppStore om jouw specifieke naslagwerk te downloaden toch het risico met zich meebrengt dat de gebruiker onderweg afhaakt.

Minder drempels met een mobielvriendelijke website

Vanuit het oogpunt van de consument is het een veel minder grote drempel om eens een mobiele website te bezoeken, dan om een hele app te installeren. Met name voor gebruikers die zuinig moeten omspringen met de beschikbare ruimte op hun telefoon (denk hier bijvoorbeeld aan iPhone bezitters, die niet eenvoudig een geheugenkaart kunnen plaatsen in hun toestel), is het een extra obstakel om (weer) een (extra) app te moeten downloaden. Zij maken liever gebruik van web-functionaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld ook websites met tips voor zuinig opslaggebruik, die aanraden om voor informatie over openbaar vervoer de mobiele website te raadplegen en niet de app te installeren, die relatief veel ruimte kost.

Samenvattend

Voor wie het bovenstaande heeft gelezen zal dit advies niet als een verrassing komen: ontwikkel alleen een op zichzelf staande app als het echt nodig is. Dit is meestal in het geval van specifieke interactie of beveiligingsissues. In heel veel gevallen volstaat een mobielvriendelijke website. Alleen als er zeer specifieke functionaliteit nodig is, en er een dienst geboden wordt die de consument regelmatig gebruikt in een scala aan situaties, luidt de conclusie dat een mobiele app beter is.
Hieronder nog kort de redenen om te kiezen voor een mobielvriendelijke website:

  • automatische updates voor de gebruiker;
  • in veel gevallen: lagere ontwikkelkosten;
  • het aanbieden van meerdere taalvarianten;
  • een mobiele website is minder platformafhankelijk;
  • met de komst van 'progressive web apps' zijn de mogelijkheden gelijk aan die van een native app;
  • het bezoeken van een site ervaart men minder als 'drempel' dan het downloaden van een app.